تزریق واکسن کودک در منزل
خانه
مقالات
تزریق واکسن کودک در منزل

تزریق واکسن کودک در منزل

آخرین تاریخ به روز رسانی: 1403/01/19
تزریق واکسن کودک در منزل با هوم‌کا
واکسیناسیون چیست؟ هرگونه اقدامی که به منظور جلوگیری از بروز عفونت یا کاهش شکل طبیعی بیماری در فرد با تجویز آنتی بادی یا آنتی ژن بعمل آید ایمن سازی گفته می شود . در این مقاله قرار است درباره‌ی تزریق واکسن کودک در منزل و خدماتی که هوم کا در این زمینه ارائه می‌دهد صحبت کنیم.

عدم ارائه خدمت

واکسیناسیون چیست؟ هرگونه اقدامی که به منظور جلوگیری از بروز عفونت یا کاهش شکل طبیعی بیماری در فرد با تجویز آنتی بادی یا آنتی ژن بعمل آید ایمن سازی گفته می شود. در این مقاله قرار است درباره‌ی تزریق واکسن کودک در منزل و خدماتی که هوم کا در این زمینه ارائه می‌دهد صحبت کنیم.

 

ﺍﻳﻤﻦ ﺳﺎﺯﻱ ﻓﻌﺎﻝ ﻳﺎ ﻭﺍﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮﻥ کودک در منزل

  ﻭﺍﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮﻥ عمل ﺑﺴﻴﺎﺭ کلیدی ﻭ مهمی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺁﻥ ﺑﺎ صرف ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ مبتلا شدن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭی های ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻛﺮﺩ. ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭاکسن زدن عمومی ﺩﺭ کل دنیا، ﺷﻴﻮﻉ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳ‌‌ﻬﺎﻱ کشنده و خطیر ﺩﺭﺑﻴﻦ ﺷﻴﺮﺧﻮﺍﺭﺍﻥ، ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ قابل توجهی ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻄﻮﺭﻳﻜﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺷﻴﻮﻉ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎﻱ خطرناکی ﭼﻮﻥ : ﺩﻳﻔﺘﺮﻱ، ﻛﺰﺍﺯ، ﺳﻴﺎﻩ ﺳﺮﻓﻪ، ﺳﺮﺧﻚ ﻭ ﻓﻠﺞ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺑﺎ ﻭﺍﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮﻥ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ شده ﻭ ﺩﺭ بیشتر ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ، ﻳﺎ مثل ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺁﺑﻠﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ تزریق واکسن ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻭ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ از بین رفته ﺍﺳﺖ. برای بیش از ۲۰ نوع ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ شایع در انسان، ﺍکنون ﻭﺍﻛﺴﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ برخی ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮﺭ عمومی ﻭ سایر واکسن ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ به خصوص، ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ساختن ﻭ بهره برداری ﺍﺯ ﻭﺍﻛﺴﻦ، برای ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﺘﻴﺠﻪ توازن ﺩﻭ مساله، ﻳﻜﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ نیاز ﺑﻪ ﻭﺍﻛﺴﻦ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺛﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭﺍﻛﺴﻦ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ، ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎﻥ ﺩﻭ دسته ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﻄﻮﺭ کاملا اتفاقی ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ عوامل ﺑﻴﻤﺎﺭی زا ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ. اثر بخش ترین ﻭﺍﻛﺴﻦ ﻫﺎ آن هایی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ عمل جلوگیری از بیمار شدن ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻣﺮﺣﻠﻪ تندرستی ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺭﺍ تبعیتﻛﻨﻨﺪ. شما با استفاده از هوم کا میتوانید در محیط آرام منزل کودک دلبندتان را از بیماری های عفونی با استفاده از خدمات تزریق واکسن توسط افراد متخصص و با تجربه در منزل مصون نگهدارید، که در ادامه در مورد مزایا آن بیشتر توضیح خواهیم داد .

 

برنامه ايمن سازي  كودكان با توجه به شرايط اپيدميولوژيك كشور  

سن نوع واكسن
بدو تولد ب ث ژ-فلج اطفال-هپاتيت ب
۲ ماه سه گانه –فلج اطفال-هپاتيت ب
۴ ماه سه گانه – فلج اطفال
۶ ماه سه گانه –فلج اطفال-هپاتيت ب
۱۲ ماه MMR
۱۸ ماه سه گانه – فلج اطفال
۴-۶ سالگي*  سه گانه – فلج اطفال – MMR


همان طور که می دانید،  در هر کشوری با توجه به انوع بیماری های شایع مختص آن منطقه، واکسن های متفاوتی را  توصیه میکند. در کشورمان ایران نیز به همین ترتیب واکسن هایی از دوران نوزادی تا بزرگسالی مشخص گردیده که در فواصل مشخص و معین باید دریافت شوند. که جدول آن را در مقابل مشاهده میکنید.

 

مزایای تزریق واکسن کودک در منزل

صرفه جویی در وقت و هزینه: وقت برای انسان مدرن مسئله ای مهم و حائز اهمیت است، شلوغی زیاد معابر و ترافیک و انتظار  برای نوبت واکسن در بیمارستان ها و درمانگاها و در برخی از شرایط ترزیق واکسنی که بیست دقیقه به  طول می  انجامد ، نیمی از روز شما را درگیر میکند . برای افرادی که اکثر وقتشان صرف کار می شود و مشغله کاری به آنها اجازه رفتن  به بیمارستان را نمیدهد به شدت حائز اهمیت است  این افراد که از نظر زمانی دچار محدودیت هستند میتوانند به جای اینکه وقتشان ساعت ها هدر برود تنها با یک تماس یا ثبت در خواست رایگان در زمان مورد نظر بر اساس برنامه ریزی شخصی خود خدمات واکسن را در منزل را بدون  صرف هزینه برای رفت آمد دریافت کنند .

آرامش و اسودگی والدین و کودک: همانطور که اشاره کردیم تزریق واکسن برای کودکان و نوزادان دشوارتر می باشد چون آستانه تحمل درد پایین تری دارند و اغلب کودکان سرنگ و واکسن وحشت دارند و محیط درمانگاه و بیمارستان باعث افزایش این ترس میشود و از طرفی این مسائل به همراه بهانه گیری کودک والدین خصوصا مادر را آزار میدهند ، بنابراین تزریق واکسن در خانه و در آغوش والدین و محیط امن و آشنای خانه آرامش بیشتری به کودک و در نهایت والدین میدهد.

تزریق واکسن توسط متخصص با تجربه: تمام افرادی که با هوم کا همکاری میکنند ، افرادی آموزش دیده و متخصص هستند که از نظر تجربه و دانش در بالاترین سطح خود قرار دارند و شما با خیال آسوده میتوانید از خدمات هوم کا بهره ببرید.

رعایت پروتکل های بهداشتی و مصونیت از کووید ۱۹: امروزه تمام جوامع با بحران کرونا دست و پنجه نرم میکنند ، و مراجعه به محیط درمانگاه و بیمارستان های پر ازدحام جمعیت و حضور بیمارانی که بعضا مشکوک به کووید هستند، ریسک ابتلا به کرونا را به همراه دارد ، و کودکان و نوزدان نسبت به بیماری های عفونی بسیار حساس هستند به همین دلیل برای حفظ سلامت والدین و کودک و جلوگیری از ابتلا به بیماری های واگیر دار میتوان با استفاده از هوم کا درخواست  داد و از بیماری مصون ماند و لازم به ذکر است که پزشکان هوم کا با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در منزل شما حضور پیدا میکنند و نیاز به نگرانی ازین بابت نیست .

 

راهکارهایی برای کاهش درد تزریق واکسن کودک در منزل

نوزاد را در آغوشتان بگیرید: در آغوش گرفتن کودکتان باعث میشود که آرامش کودک حفظ شود. به کودک بفهمانید که سوزن یک شی است نه وسیله ای ترسناک برای تنبیه.

به کودک غذا دهید: روانشناسان کودک، اعتقاد دارند کودک در زمان حال زندگی میکند. و هنگام تغذیه ذهن کودک به جای درد بر غذا متمرکز میشود.

پرت کردن حواس: برای حفظ آرامش کودک میتوانید به همراه خود اسباب بازی جدید بیاورید یا در منزل حواس کودک را به وسیله تلوزیون پرت کنید.

آرامش خودتان را حفظ کنید: هنگام تزریق واکسن به کودک آرامش خودتان را حفظ کنید ، پژوهش های اخیر نشان میدهد که کودک نیمی از رفتار والدین را هنگام تزریق واکسن حس میکند ، به خاطر داشته باشید که درد واکسن کوتاه است اما مصونیت فرزند شما در برابر بیماری طولانی مدت است.

 

درخواست خدمت تزریق واکسن کودک  در منزل 

شما با فرآیند مشکلی درگیر نمیشوید و کافیست روی دکمه ثبت رایگان کلیک کنید تا به صفحه ی ثبت سفارش منتقل شوید  و  سپس سوالاتی ابتدایی مانند محدوده سنی کودک پرسیده میشود ، و در قسمت توضیحات اضافی در مورد شرایط و نوع واکسن فرزندتان برای ما بنویسید ، زمان را انتخاب کنید تا سفارشتان به صورت رایگان ثبت شود ! و در صورتی که تمایلی به ثبت در خواست به صورت آنلاین ندارید باز هم جای نگرانی نیست ، می توانید از  طریق تماس با شماره‌ی ۰۲۱۹۱۰۲۵۵۹۵ درخواستتان را ثبت نمایید، و سپس همکارانمان با شما تماس خواهند گرفت و مراحل بعدی را به اطلاع شما خواهند رساند.

 

تعرفه تزریق واکسن کودک در منزل 

تعرفه‌ها و هزینه ‌های دریافت این خدمات به نوع واکسن و محل زندگی و سایر شرایط شما بستگی دارد ، به همین دلیل، برای اطلاع از این مسئله می‌توانید دکمه ثبت درخواست را فشار بدهید تا مشاوران ما با شما تماس بگیرند  یا میتوانید  از طریق  تماس با شماره ۰۲۱۹۱۰۲۵۵۹۵ درخواست خود را مطرح کنید و همکاران ما در هوم‌کا ، متناسب با نیازتان ، تعرفه‌ی دقیق را به شما ارائه خواهند داد.   هوم کا در این روزهای سخت از شما غافل نبوده و قیمت های هوم کا به گونه ای تعیین شده که  اکثر اقشار جامعه توان پرداخت هزینه های آن را داشته باشند.

 

مناطق تحت پوشش خدمت تزریق واکسن کودک در منزل 

در حال حاضر تمامی  خدمات ما در تمامی نقاط تهران و کرج ارائه می‌شوند. در صورت گسترش خدمات به شهرها و استانهای دیگر، قطعا به شما  اطلاع داده خواهد شد .

 

خدمات تزریق واکسن کودک در منزل با هوم کا 

هوم کا معتبر ترین مرکز خدمات درمانی در منزل است، در حال حاضر اکثر والدین برای فرزندشان به تزریق واکسن در خانه نیاز دارند ، تا این امر بسیار مهم را با آرامش خاطر و به همراه متخصص مجرب تجربه کنند . ما در هوم کا شرایطی را برای شما فراهم آوردیم تا مساله پر استرس را به سلامت پشت سر بگذارید . و تلاش هوم کا این است که برای شما در این مسیر تجربه خوبی خلق شود و از خدمات رضایت کامل داشته باشید ، و در صورتی که تجربه استفاده از خدمات هوم‌ کا از قبیل تزریق واکسن در منزل را داشتید، بهتر است کامنت بگذارید و نظرات خود را با سایر متقاضیان به اشتراک قرار دهید.

دسترسی سریع

سوالات متداول

ابتلا به خود بیماری به جای تزریق واکسن در منزل موثرتر نیست؟
بعضی از پدر و مادر ها تصور میکنند مبتلا شدن به بیماری دستگاه ایمنی بدن را قوی تر کرده و با تاثیر بیشتری نسبت به واکسن عمل میکند . اما واقعیت این است که تا به امروز هیچ تحقیقی اثبات نکرده است که دستگاه ایمنی بدن کودکان با واکسن دچار اختلال شود. مصونیتی که توسط واکسن ایجاد میشود کاملا حقیقی است . هنگامی که واکسنی مقابل بیماری تزریق میشود در بدن فیزیولژی (antibody) ساخته میشود که در مقابل بیماری واقعی بدن علائم خفیف تری نشان می دهد و به خاطر داشته باشید که از علائم شدید بیماری به وسیله واکسن جلوگیری می‌شود ، و در صورتی که واکسن به کودک تزریق نشود ممکن است کودک به نوع شدید بیماری دچار شود که منجر به عوارض جبران ناپذیر بیماری‌های عفونی مثل : فلج ، ناشنوایی ، تورم مغز و حتی مرگ شود .
تزریق چند واکسن به طور همزمان به کودک در منزل باعث بی اثر شدن واکسن میشود ؟
پادزا ها ترکیبی فعال واکسن و حالت تصحیح شده باکتری یا ویروس هستند که در مقابل عوامل بیماری مقابله میکنند. وقتی چندین واکسن به طور پیاپی تزریق شود مانند هنگامی که به کودک مقابل بیماری هپاتیت ، کزار، سیاه سرفه و دیفتری واکسن تزریق میشود . برخی از پدر و مادرها دچار آشفتگی میشوند ، چون فکر میکنند که تعداد بالایی آنتی ژن به بدن کودکشان وارد شده است. و هرچه آمار واکسن هایی که تزریق میشود بیشتر شود پادزاهای هر کدام از واکسن ها کمتر میشود ، اما پزشک ها اعتقاد دارند که کودکان به طور روزمره با تعداد بالایی آنتی ژن مواجه هستد و این کاملا عادی است که هنگام خزیدن و شیر خوردن تعداد بالایی پادزا در بدن کودک به وجود بیایند که تمام آن ها برای پیشرفت دستگاه ایمنی کودک واجب است و جای هیچ نگرانی ای نیست.
چند عدد واکسن به کودک باید در منزل تزریق شود؟
در کارت واکسن مشخص شده هست که چند عدد واکسن و در چه زمانی از زندگی فرزندان باید به او تزریق شود.
آیا پیش از تزریق واکسن در منزل باید به کودک استامینفون دهم تا از تب جلوگیری شود؟
برای کاهش درد میتوان قبل از واکسیناسیون از مسکن استفاده نمود اما پژوهش ها اخیر نشان میدهد که ترجیحا نباید قبل از واکسن زدن از استامینفون استفاده کرد حتی دوزهای پایین استامینوفن هم ممکن است در پاسخ ایمنی بدن اختلال ایجاد کند و پیشنهاد میشود بعد از اتمام تزریق واکسن از استامینفون استفاه کنید. بهتر است قبل از تجویز هر گونه دارو با متخصصین هوم کا مشورت کنید تا با توجه به سن و شرایط جسمی فرزندان بهترین راهنمایی هارا برای آسایش کودکتان به شما ارائه دهند.
چرا کودکان بعد از واکسن به علائمی همانند تب، قرمزی محل واکسن ، و ورم محل واکسن و... دچار می‌شود؟
این علائم به به اجزای تشکیل دهنده واکسن ارتباط دارند و در صورت بروز هر کدام از عوارض ذکر شده بهتر است به متخصص هوم کا اطلاع داده شود تا اقدامات لازم در جهت بهبودی صورت گیرد.
آیا تزریق واکسن به کودک در منزل با درد همراه است؟
مطمئنا تصور تزریق یک سوزن به درون پوست فرزندان خوشایند نیست ، اما تزریق واکسن ضروری و برای سلامتی بسیار مهم است،نهن در ادامه راهکارهایی برای کاهش درد واکسن ذکر خواهیم کرد.

پرسش و پاسخ با پزشک

Loading...
Loading...

مقالات مرتبط

درباره‌ی این حوزه بیشتر بخوانید.
دوست دارید درباره فاکتور CBC بیشتر بدانید؟
برای دریافت فایل راهنما، کافیست اطلاعات زیر را وارد نمایید.
request
دانلود فایل
interpretation-icon

تفسیر رایگان CRP

mg/L