دستورالعمل جمع آوری صحیح نمونه ادرار

توصیه‌های کلی

 • بهترین نمونه برای موارد تشخیصی روی ادرار، ادرار صبحگاهی است.
 • اگر جمع آوری نمونه ادرار در منزل و ارسال به آزمایشگاه با تاخیر انجام شود، بایستی ظرف ادرار را در دمای یخچال نگهداری کرده و نهایتا ظرف مدت ۱ ساعت به آزمایشگاه ارسال نمود.
 • برای انجام کشت ادرار، آنتی بیوتیک نباید مصرف شده باشد و یا اینکه حداقل ۷ روز از آخرین مصرف آنتی بیوتیک گذشته باشد.

✔ آقایان

 1. پیش از انجام آزمایش به جهت جلوگیری از رقیق شدن ادرار، از نوشیدن بیش از حد مایعات اجتناب نمائید.
 2. دست ها و آلت خود را با آب و صابون کامال شسته و به خوبی با دستمال کاغذی خشک کنید.
 3. درب ظرف ادرار را با احتیاط باز کنید، بدون آن که دست های شما با سطح داخلی ظرف یا درب آن تماس پیدا کند.
 4. چند قطره ابتدائی ادرار را به داخل توالت تخلیه کرده و حدود یک سوم تا نهایتا نصف ظرف نمونه را از ادرار پر کنید.
 5. مراقب باشید که سر آلت با سطح داخلی ظرف برخورد نکند.
 6. درب ظرف نمونه را محکم بسته و آن را تحویل دهید.

✔ بانوان 

 1. بانوان بهتر است جمع آوری نمونه ادرار را تا پایان دوران قاعدگی (حداقل تا ۳ روز پس از پایان قاعدگی) به تعویق بیاندازند.
 2. پیش از انجام آزمایش به جهت جلوگیری از رقیق شدن ادرار، از نوشیدن بیش از حد مایعات اجتناب نمائید.
 3. دست ها و محل نمونه گیری را با آب و صابون از جلو به عقب در ناحیه چین‌های پوستی تناسلی کامال شسته و خشک نمائید.
 4. درب ظرف ادرار را با احتیاط باز کنید؛ بدون آن که دست های شما با سطح داخلی ظرف یا درب آن تماس پیدا کند.
 5. قسمت ابتدائی ادرار را به داخل توالت تخلیه کرده و حدود یک سوم تا نهایتا نصف ظرف نمونه را از ادرار پر کنید.
 6. در هنگام جمع آوری نمونه ظرف مذکور نباید تحت هیچ عنوان با پوست اطراف ناحیه تناسلی تماس پیدا کند.
 7. درب ظرف نمونه را محکم بسته و آن را تحویل دهید.

دستورالعمل جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته

 1. ظروفی که از طرف آزمایشگاه برای جمع آوری نمونه در اختیار بیماران قرار می‌گیرد ممکن است حاوی مواد نگهدارنده مایع یا جامد باشد که نبایستی این موارد را بو کرده و یا دور بریزید.
 2. در آغاز آزمایش بیمار بایستی کل ادرار مثانه خویش را تخلیه نماید و این نمونه را در ظرف جمع‌آوری نکند، اما زمان آن را یادداشت کند (مثلا ۹ صبح).
 3. بعد از آن به مدت ۲۴ ساعت از زمان مذکور، تمامی ادرار خود را جمع‌آوری نماید و به داخل ظرف ادرار ۲۴ ساعته بریزد.
 4. آخرین ادرار باید راس ۲۴ ساعت از زمان یادداشت شده، جمع‌آوری گردد.
 5. از ادرار کردن مستقیم داخل ظرف جمع‌آوری خودداری نمائید.
 6. ظرفی که برای جمع‌آوری اولیه و انتقال به ظرف اصلی انتخاب میکنید دهان گشاد و به اندازه کافی حجیم باشد که کل ادرار تخلیه شده در آن جا شود.
 7. دقت نمائید هیچ مقداری از ادرار در مدت انجام آزمایش از دست نرود در غیر اینصورت مجددا بایستی ظرف جدیدی از آزمایشگاه تحویل گرفته و انجام آزمایش را مجددا آغاز کنید.
 8. عدم جمع‌آوری حتی مقدار اندک ادرار می‌تواند نتایج به دست آمده را نامعتبر و اشتباه سازد.
 9. در فواصل جمع آوری ادرار، درب ظرف مربوطه را محکم بسته و در طبقات پایین یخچال و دور از دسترس کودکان نگهداری نمائید.
 10. دقت نمائید برچسب روی ظرف مخدوش نشود و زمان شروع و خاتمه ۲۴ ساعت را روی برگه روی ظرف ثبت گردد.
 11. اگر حجم ادرارتان باالست، در ابتدای درخواست این آزمایش دو ظرف ادرار ۲۴ ساعته از آزمایشگاه دریافت نمائید.
 12. در مواردی که بیمار دو مرتبه آزمایش ادرار ۲۴ ساعته دارد، بایستی در دو روز مختلف ادرار را جمعآوری نماید و هر ظرف را بعد از جمع آوری در همان روز تحویل آزمایشگاه دهد.
 13. از نگهداری ظرف‌ها و تحویل آن‌ها با هم خودداری نمائید.

آزمایش وانیل مندلیک اسید ادرار (VMA)

 1. سه روز قبل از جمع‌آوری ادرار از مصرف قهوه، شکالت، موز، چای، کافئین، شربت سینه و وانیل خودداری شود. 
 2. سه روز قبل از جمع‌آوری ادرار از مصرف داروهایی که موجب تغییر آزمایش می‌شود (نظیر داروهای فشارخون) با نظر پزشک معالج خودداری شود.

آزمایش متانفرین ادرار (Metanephrine)

۲۴ ساعت قبل از جمع‌آوری نمونه از مصرف شکالت، چای و قهوه خودداری شود.

آزمایش رندم اگزاالت ادرار (Oxalate Random)

 1. دو الی سه روز قبل از جمع‌آوری نمونه ادرار از مصرف زیاد مواد غذایی که دارای ویتامین C هستند ازجمله مرکبات تازه (مانند لیموشیرین، پرتقال، گریپ فروت، اسفناج، توت فرنگی، گوجه فرنگی) خودداری کنید. 
 2. قرص ویتامین C دو الی سه روز قبل از جمع‌آوری نمونه ادرار مصرف نشود.

آزمایش 5-هیدروکسی ایندول اسید ادرار (5-HIAA)

 1. ۴۸ الی ۷۲ ساعت قبل از جمع‌آوری نمونه از مصرف انبه، موز، طالبی، شکالت، خرما، بادمجان، گریپ فروت، گردو، کیوی، هندوانه، خربزه، آجیل، آناناس، بارهنگ، گوجه سبز و گوجه فرنگی خودداری شود.
 2. ۴۸ الی ۷۲ ساعت قبل از جمع‌آوری نمونه از مصرف داروهای استامینوفن، سالیسیالت، فناستین، شربت سرفه حاوی گلیکوالت، گلیسرین، ناپروکسن، متوکاربامول، ایمی پرامین، ایزونیازید، متنامین، متیل دوپا، رزرپین و فنوتیازین ها MAOI با هماهنگی با پزشک متخصص، خودداری شود.