ورود کاربران به وب سایت هوم کا، استفاده از پنل کاربری، استفاده از پنل همکاران و ثبت درخواست به معنی آگاهی از شرایط و قوانین ذیل و نحوه استفاده از خدمات هوم کا می باشد. ثبت درخواست در هر زمان به معنی پذیرفتن کامل کلیه شرایط و قوانین هوم کا از سوی کاربر است.

تعریف مشتری یا کاربر یا متقاضی: مشتری یا کاربر یا متقاضی به شخصی گفته می‌شود که با اطلاعات کاربری خود که در فرم ثبت‌نام یا فرم های درخواست خدمت سایت درج کرده است، به ثبت درخواست یا هرگونه استفاده از خدمات هوم کا اقدام کند. همچنین اشخاصی که از خدمات استفاده می کنند به گونه ای که ممکن است متقاضی یا کاربر یا مشتری شخص دیگری بوده و برای این شخص درخواست خدمات کرده است نیز منظور است و همان مشتری یا کاربر یا متقاضی است. به عنوان مثال بیمار، سرپرست کودک، سرپرست سالمند، سرپرست بیمار یا کودک، سالمند و بیمار نیز به عنوان مشتری یا کاربر یا متقاضی محسوب می شوند که قوانین سایت را پذیرفته اند.

تعریف همکار هوم کا: همکار هوم کا شخص یا آزمایشگاه یا مرکز درمانی ای است که توسط شرکت مورد تایید بوده و جهت انجام امور درمانی، آزمایشگاهی و یا مراقبت به محل اعزام می شود. این اشخاص توسط هوم کا مورد ارزیابی قرار گرفته اند و مدارک هویتی لازم از آنان اخذ گردیده است.

موارد زیر باید از طریق مشتری به مراکز درمانی و بیمارستان ها ارجاع شود و هوم کا حتی با حضور درمانگر، پزشک و پرسنار و سایر کادر درمانی و آزمایشگاهی مسئولیتی در قبال اتفاقاتی که در خصوص بیماران زیر ممکن است بیفتد نمی پذیرد: