دستورالعمل آزمایش پرولاکتین

  1. باید حداقل ۲ ساعت و حداکثر ۳ ساعت بعد از بیدار شدن از خواب نمونه تهیه شود، نمونه‌هایی که زودتر از این زمان تهیه شوند افزایش ناشی از خواب را نشان می‌دهند.
  2. در شب قبل از آزمایش، لباس گشاد و راحت بپوشند و از پوشیدن لباس‌های تنگ خصوصا در ناحیه سینه و پستان‌ها اجتناب نمایند.
  3. معاینه و نیز تحریک پستان ها طی ۲۴ ساعت قبل از آزمایش موجب اشتباه در نتیجه آزمایش می‌شود.
  4. بیماران باید از نزدیکی و تماس جنسی در شب قبل از آزمایش خودداری کنند.
  5. حداقل ۱۲ ساعت قبل از انجام آزمایش، فعالیت بدنی شدید نداشته باشید و در صورت مصرف داروهای ضدبارداری، کلروپرومازین و متیل دوپا، با مشورت پزشک کصرف آن‌ها را متوقف کنید.
  6. استرس اثر منفی روی نتیجه آزمایش دارد پس سعی کنید حداقل ۳۰ دقیقه قبل از انجام آزمایش، خونسردی خود را حفظ کنید.