دستورالعمل جمع آوری صحیح نمونه مدفوع

توصیه‌های کلی

● برای انجام آزمایش مدفوع، نیازی به ناشتایی نیست.

● از مصرف داروهای ملین یا مسهل قبل از انجام آزمایش خودداری شود.

● یک هفته قبل از انجام آزمایش، روغن کرچک، روغن معدنی، بیسموت، شربت حاوی منیزیم، ترکیبات ضد اسهال، تنقیه با باریم، آنتی بیوتیک و همچنین مواد مورد استفاده در رادیو گرافی مصرف نشوند.

● در هنگام جمع آوری نمونه حتما از بخش‌های مختلف مدفوع داخل ظرف آزمایشگاه جمع آوری شود.

● از آلوده کردن نمونه مدفوع با آب کاسه توالت فرنگی، ادرار، خون قاعدگی و کاغذ توالت جلوگیری شود.

● بیمارانی که خونریزی واضحی ناشی از بواسیر یا شقاق مقعد دارند، در جمع آوری نمونه دقت نمایند که نمونه مدفوع را با خون مخلوط ننمایند و این مورد را به نمونه گیر اطلاع دهند.

● نمونه‌هاي مدفوع (به جز مدفوع اسهالی و شل که باید در اسرع وقت تحویل آزمایشگاه شود) حداکثر تا ۲ ساعت در دمای يخچال قابل نگهداري هستند.

● در مواردی که بیمار چند نوبت آزمایش مدفوع دارد، نمونه گرفته شده را در همان روز به آزمایشگاه ارسال نماید و از نگهداری ظرف‌ها و تحویل آن‌ها با هم خودداری نماید.

آزمایش خون مخفی مدفوع یا Fecal Occult Blood Test) OB)

  1. بانوان بهتر است انجام آزمایش مدفوع را تا پایان دوران پریودی (حداقل تا ۳ روز پس از پایان قاعدگی) به تعویق بیاندازند.
  2. به مدت حداقل ۳ روز قبل از انجام آزمایش از خوردن گوشت قرمز، گوشت سفید، شلغم، ترب و تربچه خودداری کنید.
  3. به مدت حداقل ۲ روز قبل از انجام آزمایش از خوردن داروهایی که در نتایج تست OB اختالل ایجاد می کند، مانند: قرص آهن، فرفولیک، کپسول هماتینیک، ففول، آسپرین، ایندومتاسین، بروفن، کورتون‌ها و ویتامین سی خودداری کنید.
  4. اگر سابقه خونریزی از لثه دارید، ۴۸ ساعت قبل از انجام آزمایش از مسواک زدن و کشیدن نخ دندان خودداری کنید.
  5. در صورت درخواست نمونه‌های چندگانه برای جواب دهی صحیح، الزام است هر نمونه را همان روزی که جمع آوری می‌کنید به آزمایشگاه تحویل دهید.
  6. توجه داشته باشید گاهی ممکن است رژیم های غذایی با پس مانده زیاد توصیه شود تا اثر ساینده مدفوع را افزایش یابد (رژیم غذایی با حجم بالا).