doctor-image
مجید شاه حیدری
doctor-icon تخصص:
پرستار
doctor-icon تعداد درخواست های انجام شده:
474
درباره مجید شاه حیدری

گواهی: دستیار کنار پزشک عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فرصت‌های شغلی
جایی برای رشد، یادگیری و خلق ایده های جدید
اینجا در کنار هم برای چالش‌ها راه‌حل پیدا می‌کنیم، تجربه کسب می‌کنیم و بر سبک زندگی میلیون‌ها نفر تاثیر می‌گذاریم.
برای پیوستن به هومکا، می‌توانید موقعیت شغلی متناسب خود را در صفحه فرصت‌های شغلی پیدا کرده و برای همکاری اقدام کنید.
مشاهده فرصت‌های شغلی
arrow