doctor-image
حدیث انامی قرانی
doctor-icon تخصص:
پرستار
doctor-icon تعداد درخواست های انجام شده:
18
درباره حدیث انامی قرانی

گواهی: نمونه گیری از آزمایشگاه تشخیص طبی نیلو رشت

فرصت‌های شغلی
جایی برای رشد، یادگیری و خلق ایده های جدید
اینجا در کنار هم برای چالش‌ها راه‌حل پیدا می‌کنیم، تجربه کسب می‌کنیم و بر سبک زندگی میلیون‌ها نفر تاثیر می‌گذاریم.
برای پیوستن به هومکا، می‌توانید موقعیت شغلی متناسب خود را در صفحه فرصت‌های شغلی پیدا کرده و برای همکاری اقدام کنید.
مشاهده فرصت‌های شغلی
arrow