doctor-image
دکتر همایون بقائی اسکوئی
فارغ التحصیل از: علوم پزشکی تهران
doctor-icon تخصص:
پزشک عمومی
doctor-icon شماره نظام پزشکی:
۱۴۸۸۴۵
درباره دکتر همایون بقائی اسکوئی

مدرک مربوطه: دکترای حرفه ای - پزشکی

شماره نظام پزشکی: 148845

دانشگاه محل تحصیل: علوم پزشکی تهران

مشاهده شماره نظام

فرصت‌های شغلی
جایی برای رشد، یادگیری و خلق ایده های جدید
اینجا در کنار هم برای چالش‌ها راه‌حل پیدا می‌کنیم، تجربه کسب می‌کنیم و بر سبک زندگی میلیون‌ها نفر تاثیر می‌گذاریم.
برای پیوستن به هومکا، می‌توانید موقعیت شغلی متناسب خود را در صفحه فرصت‌های شغلی پیدا کرده و برای همکاری اقدام کنید.
مشاهده فرصت‌های شغلی
arrow